Arbejderhistorie

a80820

a80820

ASRA er arbejderhistorie for alle

Du er selv historie

Unik Samling


Hos ASRA finder du et arkiv med en omfattende unik samling arkivalier fra arbejdernes og arbejderbevægelsens mere end 100-årige historie i det gamle Ringkøbing Amt.

Digitalt søgbart arkiv


Hele arkivets samling undergår for tiden  digital registrering i samarbejde med Arbejdermuseet i København, der har stillet serverplads til rådighed. Allerede nu er godt 99 % af arkivet søgbart  via internettet.

Foredrag, udstillinger  og udgivelser


ASRA   arrangerer historiske foredragsaftener,  opstiller gerne egne særudstillinger af  arkivalier og udgiver ASRA-Nyt samt bøger  om  arbejderes liv og   indsats i det danske samfund.

Bliv en del af arbejderhistorien


Under overskriften "Du er selv historie", giver ASRA enhver mulighed for at  fortælle sin  egen helt personlige arbejderhistorie, bringe vidnesbyrd om "De gode gamle dage", om fagbevægelsens indflydelse   på arbejdspladserne, og hvad livet bragte af muligheder og udfordringer for  en arbejder.

Nye rammer i Historiens  Hus


ASRA er nu kommet i nye rammer i Historeins Hus på museumsgade 32 i Herning med mere pladsvenlige lokaler, hvor der både er arkivplads, administrationsplads og plads til besøgende, der har lyste til at gå på opdagelse i arbejdshistoriens arkivalier. Der har været mange ihærdige ildsjæle i gang for det flotte resultat, hvor vi næsten er klar og vor arkiv leder Jørgen Aarestrup Nielsen, glæder sig til, at der igen bliver tid til at arkiverer de mange materialer, som arkivet rummer.

Udgivelser

ASRA - Museumsgade 32 - 7400 Herning

info@asra.dk