Om

a80820

a80820

ASRA

Blev stiftet i 1983 og har til formål at sikre bevaring og formidling af arbejdernes og arbejderbevægelsens historie i Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing- Skjern og Struer kommuner i det tidligere Ringkøbing Amt.


Dette sker gennem:


  • Digital registrering og arkivering
  • Fire årlige udgivelser af medlemsbladet ASRA Nyt
  • Fortælleaftener
  • Udstillinger
  • Hjælp til nedfældelse af personlige erindringer
  • Åbent arkiv for alle med interesse i arbejdernes lokalhistorie
  • Bogudgivelser


Vedtægter


ASRAs vedtægter kan hentes her i PDF format.

FRA ASRAS STIFTENDE GENERALFORSAMLING 1983


“Når der i dag stiftes en Arbejderhistorisk Støttekreds i Ringkøbing Amt, forkortet til ASRA, er det udtryk for, at de bestående museer og arkiver ikke har beskæftiget sig nok med arbejderhistorien, og det må der gøres noget ved, foruden det nye i tiden, at arbejderne selv vil bestemme over egne arkivalier, genstande, billeder fra arbejdsliv og familieliv, faner og sangbøger”


Flemming Hemmersam, mag.art. i folkloristik 1985 fra Københavns Universitet, kandidatstipendiat i arbejderfolklore ved Københavns Universitet 1985-87 og siden 1998 ekstern lektor ved Center for Folkloristik,i et oplæg til ASRAs stiftende generalforsamling den 9. april 1983.

Sponsorater/Bidrag


Til ASRAs mange aktiviteter er der altid brug for økonomiske midler, såfremt du ønsker at bidrage dertil, kan du med fordel indsætte beløbet på vores konto i Arbejderens Landsbank: 5383 0302380, send også gerne en informerende mail til vores kasserer Inge Marie Jensen på kasserer@asra.dk.

ASRA - Museumsgade 32 - 7400 Herning

info@asra.dk