Voksenliv

a80820

a80820

Voksenliv

ASRA - Museumsgade 32 - 7400 Herning

info@asra.dk

 • Hvor arbejdede du efter du var evt. udlært?
 • Hvad tjente du?
 • Hvornår blev du gift?
 • Hvordan fandt I hinanden?
 • Hvor boede I (gade, kvarter)?
 • Hvor stor var lejligheden?
 • Var det vanskeligt at få fat i en bolig?
 • Hvordan var rummene indrettede?
 • Hvordan kunne I være der?
 • Arbejdede i begge to?
 • Hvordan fik du arbejde?
 • Gennem hvem?
 • Var det det arbejde du gerne ville have?
 • Svarede udfordringerne til de forventninger, du havde til dig selv?
 • Hvad tjente du?
 • Hvad skulle pengene bruges til?
 • Var der noget til overs?
 • Hvem havde styr på økonomien?
 • Fik du/ din kone husholdningspenge?
 • Lommepenge?
 • Skulle der aflægges regnskab for dem?
 • Beskriv en almindelig arbejdsdag
 • Hvornår startede den?
 • Hvornår sluttede den?
 • Hvordan kom du på arbejde?
 • Hvilket konkret arbejde lavede du?
 • Hvordan synes du selv, du klarede dit arbejde?
 • Hvordan indgik dit arbejde i produktionsgangen?
 • Hvilke ændringer i arbejdsprocessen har du oplevet?
 • Skete der samtidig ændringer i aflønningen?
 • Har du oplevet indførelse af akkordsystemer?
 • Var du for eller imod?
 • Hvordan virkede akkordarbejde ind på arbejdets udførelse?
 • Hvor lange var jeres pauser?
 • Hvad blev de brugt til?
 • Hvordan var arbejdsmiljøet, støj, varme/kulde, lugt, snavs?
 • Arbejdede du med farlige stoffer, hvordan virkede de på dig?
 • Hvordan var sikkerhedsforholdene?
 • Hvordan var spise og omklædningsforhold?
 • Var du medlem af en fagforening?
 • Hvordan blev du det?
 • Hvornår, tog du selv del i fagforeningsarbejde?
 • Har du haft tillidshverv – hvorfor/hvorfor ikke?
 • Fik du venner blandt dine arbejdskammerater?
 • Fortalte I hinanden episoder fra jeres liv?
 • Hvilke forskelle er der på at være på store og små arbejdspladser?
 • Hvor har du set udfordringer?
 • Hvori lå udfordringerne, svarede de til de forventninger, du selv havde?
 • Var du selv i perioder arbejdsløs?