Ungdom

a80820

a80820

Ungdomstid

ASRA - Museumsgade 32 - 7400 Herning

info@asra.dk

Hvis du arbejdede på landet

 • Hvordan var forholdene mellem karlene og pigerne?
 • Spiste I samme sted?
 • Opholdt I jer sammen, arbejde I sammen?
 • Hvordan var forholdet til fodermesteren/ andre overordnede?
 • Hvordan var forholdet til daglejere/ børster m .fl.?
 • Hvordan var forholdet til bonden/ godsejeren/ konen i huset?
 • Var du med i en arbejdskonflikt?
 • Hvilke årsager havde den?
 • Hvilke følger?
 • Havde du individuelle uoverensstemmelser med bonden/godsejeren?
 • Var du medlem af Landarbejder/ tyendeforening?
 • Var der forskelle på at være hos bønderne og på herregårdene?
 • Var lønnen altid i pengeform?
 • Hvordan var kosten?
 • Boligen?
 • Hvad lavede du i den fritid?
 • Var du med i en ungdomsforening?
 • Gik du til sport?
 • Gik du til gymnastik, på værtshus, til baller, til dilletant, på kurser?
 • Havde du en kæreste?
 • Har du været på højskole?


Hvis flytning fra land til by

 • Hvad var forskellen på arbejdet på landet og i byen?
 • Var der forskellige former for fællesskab på landet og i byen?
 • Hvordan var forholdet til arbejdskammerater og til naboer i byen?
 • Blev du ved med at føle dig som en, der kom fra landet?
 • Hvori lå det?
 • Hvordan oplevede du ellers forskellene på land og i by?
 • Hvad mente dine forældre/søskende om du flyttede til byen?


Læretid i byen

 • Hvilket arbejde fik du?
 • Hvordan?
 • Hvor?
 • Havde du ønsket netop det?
 • Hvilken arbejdsplads kom du på?
 • Hvilket konkret arbejde lavede du?
 • Beskriv arbejdsgangen. . .  hvori bestod kunsten at. . . . ?
 • Hvordan gik en arbejdsdag?
 • Hvornår startede den?
 • Hvornår sluttede den?
 • Var arbejdsforholdene, som du synes, de skulle være?
 • Hvad fik du i løn?
 • Arbejdede sammen med nogen eller alene?
 • Hvordan var dine arbejdskammerater?  På arbejde?  I fritiden?
 • Arbejdede der både mænd og kvinder?
 • Hvilke forskelle var der på mænds og kvinders arbejde?
 • Var lønnen forskellig?
 • Hvilke forskelle var der i arbejds- og lønforhold mellem faglærte og ufaglærte?
 • Mellem lærlinge og svende?
 • Hvordan kom forskellene til udtryk i de sociale forhold mellem faglærte og ufaglærte, mænd og kvinder, lærlinge og svende?
 • Hvem tilrettelagde arbejdet?
 • I hvilke sammenhænge bestemmer værkføreren/formændene? Eksempler
 • Havde du/I noget fællesskab med funktionærerne/ HK´erne?
 • Hvordan var forholdet til arbejdsgiveren/direktøren?
 • Hvordan så du/I på fremmedarbejderne – havde I nogen?
 • Var der ”hakkeorden” på arbejdspladsen?
 • Oplevede du sammenhold mellem arbejderne?
 • Oplevede du en indbyrdes konkurrence?
 • Var du med i en eller flere arbejdskonflikter?
 • Hvilke årsager havde den?  Hvilke følger?
 • Var du medlem af en fagforening – lærlingeklub?
 • Hvordan blev du det?
 • Hvornår gik du på skole under uddannelsen?  Hvor?
 • Hvad lærte du?
 • Hvad ville du gerne hav lært derudover?
 • Hvordan var det sammenlignet med barndomsskolen?
 • Hvor boede du?
 • Hvordan spiste du – og klarede den øvrige husholdning med vask, tøj o.s.v.
 • Var du med i en ungdomsforeningen?
 • Gik du til sport, på værtshus? Til Baller? På kurser?
 • Havde du en kæreste?