Husarbejde og børn - Fælles

a80820

a80820

Husarbejde og børn

Hjælpespørgsmål til begge køn

 • Havde børnene pligter hjemme?
 • Uden for hjemmet?
 • Havde de bypladser – hvorfor/hvorfor ikke?
 • Lærte skolen jeres børn noget, I synes de havde brug for?
 • Hvad syntes du om børnenes skole?
 • Hvad lærte de hjemme?  (Leveregler, klø som opdragelsesmiddel)?
 • Hvad lavede I/DU/din kone sammen med børnene i fritiden?
 • Var I medlemmer af fagforeninger og /eller partier?
 • Hvad var jeres politiske stilling?
 • Spillede religion nogen rolle?
 • Lærte I børnene at bede?
 • Gik I på kurser?
 • Hvad lavede i almindelige hverdagsaftener – havde I Radio/Tv?
 • Læste I aviser?  Blade?  Bøger?
 • Gik I i teatret, biografen, spillede I selv?
 • Sang I, dyrkede i Sport?
 • Hvad lavede I i ferierne?
 • Hvem kom I sammen med – familie, naboer, bedsteforældre, arbejdskammerater?
 • Skulle din egen familie ligne den du voksede op i?
 • Fik dine børn en uddannelse?
 • Hvilken?

ASRA - Museumsgade 32 - 7400 Herning

info@asra.dk