Soldatertid

a80820

a80820

Soldatertid

  • Var du soldat?
  • Hvor – hvornår – hvorfor?
  • Hvordan var forholdet til de andre soldater?
  • Hvordan var forholdet til de overordnede?
  • Var der nogen der agiterede politisk og antimilitaristiske paroler?
  • Hvilken form for disciplin lærte du i din soldatertid?
  • I hvilken sammenhæng kunne du brug for den?


ASRA - Museumsgade 32 - 7400 Herning

info@asra.dk