Generalforsamling 2016

a80820

a80820

a80820

ASRA - Museumsgade 32 - 7400 Herning

info@asra.dk

Generalforsamling 2016

Generalforsamling

 

Blev afholdt torsdag den 31. marts kl. 19 i 3F Midtjyllands lokaler Birk centerpark 4 i Herning.

 

Generalforsamlingen indledes med "Fortæl din historie", hvortil der er afsat max. en time.

 

Årets fortæller er Poul Siggaard. Poul arbejder på slagteriet og er tillidsmand i NNF. Derudover er han medlem af bestyrelsen i AOF Herning og AOF Midtjylland. Ligesom har han stået i spidsen for LO Herning – Ikast Skolekontakt.

 

 

Dagsorden

 

  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent
  3. Beretning v/ formand Steen Jonassen
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab v/ kasserer Britt Ulrich
  5. Fremlæggelse af budget
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Vedtægter
  8. Behandling af indkomne forslag
  9. Valg:

a. Valg af kasserer for 2 år

På valg: Britt Ulrich - modtager genvalg

 

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Leo Skaaning - modtager ikke genvalg

Jens B Pedersen - modtager genvalg

Vakant bestyrelsesmedlem - valgt for 1 år

Vakant bestyrelsesmedlem - valgt for 1 år

 

c. Valg af bestyrelsessuppleanter

Niels Rasmussen

Willy Sørensen

 

d. Valg af 2 revisorer. På valg er:

Villy Grøn - Vildbjerg

Erik Kristensen - Herning

 

e. Valg af revisorsuppleant. På valg er:

Jens Erik Sørensen